Sommerkurs med hest

på Sabona Gård
Meld deg på kurs i dag

Sommerkurs med fokus på relasjonsbygging mellom hest og menneske. Et kurs for voksne og et for ungdom. 

Er du opptatt av å ha en god og positiv relasjon til din hest? Da er dette kanskje kurset for deg. Jeg har fokus på å etablere en relasjon som gjør at enn kan håndtere hesten med letthet i alle sammenhenger. Dette uten å ta bort hestens spirit og glede. Relasjonen jeg har til mine hester er bygd på tillit og respekt uten bruk av makt. Derfor har jeg også hester som kan løpe løs med meg i skogen, ris uten utstyr og arbeide sammen med meg med spirit og livsgnist, både løs og under rytter. Et slikt lederskap og relasjon med hesten vil jeg gjerne spre videre til hesteverden. Det er en stor glede hver gang jeg ser at jeg har fått det til, og nok et menneske har klart å skape et unikt bånd med sin hest! Videre er jeg opptatt av at hesten skal bære seg biomekanisk riktig slik at rytterens vekt og ridningens belastning ikke skader hestens kropp. I kommunikasjon med hestene er kroppsspråket mitt viktigste verktøy. Ved å lære å kjenne sitt eget kroppsspråk og forstå hvordan hesten oppfatter de ulike signalene vi sender ut, kan enn lære å bruke dette språket ved kommunikasjon. Når enn først har opplevd og erfart denne måten å kommunisere på, vil enn ikke velge noe annet! Nettopp fordi det er unikt og det skaper et spesielt bånd mellom deg og din hest.

Under kurset får du individuell undervisning med det du ønsker veiledning i hver dag. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta. Målet er ikke å prestere mest mulig! Målet er å skape et tettere bånd mellom deg og din hest, fra bakken og på ryggen.  Under teoriøktene kommer vi inn på ulike temaer: Vårt og hestens kroppsspråk, lederskap, hestens biomekanikk, øvelser som går på tilstedeværelse i egen kropp og kroppsbevissthet og øvelser uten hest som går på leiing, longering og løsarbeid. Jeg har valgt å ikke ha for mange deltagere per kurs. Dette for å ha nok tid til å veilede og se den enkelte deltager og hestene.

I år vil jeg arrangere to kurs. Et for voksne og et for ungdom. Fokus på kursene er likt, men jeg vil tilrette legge teori etter målgruppen. Dette er en unik sjanse til å skape et tettere bånd mellom deg og din hest. Dersom du låner en av hestene på Sabona Gård, får du oppleve å samarbeide med en hest som er sensitiv og ønsker og være sammen med oss. En lærerik og annerledels helg blir det for deg som øsnker å delta. 

Velkommen til kurs på Sabona Gård!

 

Kurs for voksne:

 • To fulle kursdager. (09.00 – 18.00).
 • To økter med teori hver dag. (1,5t * 2)
 • 1-2  økter med individuell undervisning hver dag. 
 • Varm lunsj hver dag.
 • Kaffe/te og kake.
 • Paddock/boks/beite til hesten under kurset. 
 • Lørdags kveld inviteres dere med til bålkos på beite til Christine sine hester. Her blir det åpent for gode samtaler om dagens erfaringer og samvær med hesteflokken.

Kurs for ungdom:

 • To døgn med overnatting i lavvo. Fredag kl 18 – søndag kl 18.00.
 • To økter teori hver dag. 
 • 1-2 økter med individuell undervisning med hest hver dag. 
 • Alle måltider under kurset inkludert. 
 • Paddock/boks/beite til hesten under kurset. 
 • Det er mulig å leie hest på Sabona Gård om du ikke har egen hest å ha med.

Påmelding

Skal du ha med hest?

Kursinfo

Voksne:

 • Dato: 30.06-01.07.2018
 • Pris med hest: 2000,- kroner
 • Pris uten hest: 900,- kroner
 • Maks 6 deltagere med hest!

Ungdom:

 • Dato: 07.07 – 08.07.2018
 • Pris med egen hest: 2500,- kroner
 • Leie av hest: 500,-kroner
 • Maks 6 deltagere!

Depositum på 500,- kr betales ved påmelding. Dette betales ikke tilbake ved avmelding med mindre det er venteliste, og ny deltager kan få plassen.