Filosofi

sabonalogonew

Sabona Gård er en gård hvor både mennesker og dyr blir sett og respektert for hvem de er. Gården drives av Christine og Morten som er to engasjerte sjeler både innen samme og hvert deres felt. Sabona Gård har sitt navn fra et kjent afrikans uttrykk «Jeg ser deg og respekterer deg«.

Vår visjon og arbeidsmotto er å kunne jobbe harmonisk og respektfullt både i samarbeid med naturen, dyr og mennesker. De som kommer til oss i ulike sammenhenger vil vi gjøre alt for å SE og HØRE. Ethvert individ sitter inne med iboende ressurser som er verdifulle. Det er om å gjøre å se disse verdiene og annerkjenne dem slik at individet kan blomstre og vokse til et individ som har tro på seg selv og sin identitet. Dette er en viktig forutsetning for å utvikle en god og positiv selvfølelse, noe vi tror er en avgjørende faktor for å føle seg suksessfull som menneske. Et menneske som har en positiv selvfølelse vil igjen ha større tro på seg selv og sin eksistens og dermed kunne hjelpe seg selv når livet byr på utfordringer. Vi brenner begge for unge mennesker som av ulike grunner trenger ekstra støtte og motivasjon i livet. Egne erfaringer, men også forskning viser til at samhandling mellom dyr og mennesker har en positiv innvirkning på mennesket. Forskning viser blant annet til at barn og unge som får være med dyr utvikler unike egenskaper som empati, omsorgsevne, tilstedeværelse, stressmestring, ansvarsfølelse, selvkontroll, og mye mer. Vårt mål er at et opphold på Sabona Gård kan være med å gi mennesker verdifull bagasje. Mestringsfølelser på ulike plan, samhandling med trygge voksne og dyr og naturopplevelser skal være med å gi disse menneskene en bagasje med verktøy de kan bruke videre i livet. Dyrene er ikke terapeuter, men er med og hjelper oss med det vi mennesker ikke kan.

En hest eller hund dømmer ikke et menneske som vi dømmer andre. Den ser deg for den du ER.