FilSender

Designet og kodet et system for filoverføring internt i et selskap.