Nå har mye snudd på Gaustablikk, noe som gjør at vi nå har varmegrader. Dette gjør det vanskelig for løypemannskapet å lage løyper for oss. Da deler av løypa også går over vann er vi nødt til å tenke sikkerhet også.

Dette er veldig trist, men vi er nå dessverre nødt til å utsette turene til kommende uke. Så må vi bare håpe på kladere dager med mer snø.

Vi holder dere oppdatert!

Har du booket tur hos oss vil du få informasjon og oppdatering pr epost. Ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon.
Now much turned on Gaustablikk, which means that we now have degrees. This makes it difficult for trail crew to create trails for us. When parts of the trail also passes water, we have to think safety as well.

This is very sad, but we are now unfortunately have to postpone trips to the coming week. So we just have to hope for kladere days with more snow.

We keep you updated!

Have you booked the trip with us you will get information and updates by email. Do not hesitate to contact us for more information.